DETENTIERECHT

Ook wanneer u gedetineerd zit heeft u rechten. Als deze rechten worden geschonden of u wordt op een andere wijze onrecht aangedaan tijdens uw verblijf in de PI dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht (CvT) of Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Bij deze klachtzaken kan mr. De Pree u gepaste bijstand verlenen. Door zijn jarenlange ervaring bij de Commissie van Toezicht van de PI Almere (deze PI is inmiddels gesloten) heeft hij veel kennis en deskundigheid op het gebied van beklagzaken. Mr. De Pree staat ook al jaren een aantal levenslang gestraften bij in hun beklagzaken.