HERZIENINGEN

De Pree Strafrecht Advocatuur is ook gespecialiseerd in herzieningszaken bij de Hoge Raad. Als u onherroepelijk bent veroordeeld voor een strafbaar feit kan het voorkomen dat er in een later stadium nieuwe feiten bekend worden die maken dat er grote twijfel ontstaat over uw eerder aangenomen daderschap.  Beter bekend onder de term ‘gerechtelijke dwaling’. Een herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een bijzondere procedure. Er moet een novum worden aangetoond (een nieuw feit wat niet eerder bekend was bij de rechters) en de eisen die hieraan worden gesteld zijn zeer streng. Een novum kan liggen op het gebied van nieuw DNA-onderzoek, nieuwe telecommunicatie-onderzoeken, nieuw technisch bewijs en/of nieuwe getuigenverklaringen.

Een herzieningsverzoek kan te allen tijde en zelfs meerdere malen ingediend worden bij de Hoge Raad. Er gelden geen verjaringstermijnen. Zijn er in uw zaak (inmiddels) nieuwe feiten bekend, aarzel dan niet en neem contact op met De Pree Advocatuur. De Pree Advocatuur zal u adviseren over de mogelijkheden van een herzieningsverzoek en zal waar nodig en mogelijk externe specialisten en deskundigen inschakelen om deze nieuwe feiten te onderzoeken en goed te vertalen voor het in te dienen herzieningsverzoek bij de Hoge raad.

Let op: herzieningszaken worden door De Pree Strafrecht Advocatuur enkel op betalende basis aangenomen. Dus niet op pro deo basis. Gewone strafzaken en klachtzaken worden wel op pro deo basis aangenomen.