MR. B.J. DE PREE

Mr. B.J. (Brian) de Pree heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar hij vervolgens de master strafrecht heeft behaald.

Na jarenlang als partner verbonden te zijn geweest aan een strafrechtkantoor in Amersfoort heeft hij eind 2017 een nieuw kantoor opgericht in het centrum van Utrecht.

Mr. De Pree heeft veel ervaring met alle soorten strafzaken, uiteenlopend van moord en mensenhandel tot deelname aan een criminele organisatie en witwassen Hij treedt met name op in zogenoemde megazaken (zeer grote onderzoeken naar georganiseerde en zware misdaad). Maar de omvang van de zaak maakt voor hem niet uit; hij probeert in iedere zaak het maximale resultaat te behalen. En dat heeft al geleid tot vele vrijspraken.

Hij heeft opgetreden in vele bekende en geruchtmakende strafzaken, waaronder vele moordzaken. Onder andere ten aanzien van de moord op de Alphense Gosia, de ‘Kliko-moord’, de moord op Tjeerd van Seggeren (de ‘Festivalmoord’) en de ‘Martelcontainerzaak’. En op dit moment staat hij een verdachte bij in het grote liquidatieproces ‘Eris’, ook wel bekend als de ‘Caloh Wagoh zaak’.

Mr. De Pree heeft ook de ‘Opleiding Specialisatie Strafrecht’ aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht met succes afgerond en mag zich dus met recht strafrechtspecialist noemen.

Verder is hij ruim zes jaar lid geweest van de Commissie van Toezicht (CvT) van de PI Almere, waardoor hij ook gespecialiseerd is in het beklagrecht (penitentiair recht) en hij u dus ook kan bijstaan bij al uw klachtzaken binnen de PI.

En ook heeft hij in het verleden veel opgetreden als gastdocent aan de Hogeschool Utrecht, waar hij colleges gaf op het gebied van het (straf)recht.

Tot slot staat hij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd voor het rechtsgebied strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.